Workshops

Workshops

Workshops på en ö i roslagen
I ljuvlig skärgårdsidyll initieras deltagarna med hjälp av TaraSky metoden till kontakt med sitt inre för att uppnå inre stillhet och förmåga till ökad uppmärksamhet. Metoden är en kroppsträning med inspiration från många olika områden exempelvis Qigong, Yoga,Tai Chi, Feldenkreis, Alexanderteknik, Pilates, Shiatsu och Butoh dans. Vi tränar ”meditation i rörelse” och provar på bl.a zenmeditation. Med en längre och mer fokuserad träning blir resultatet mer djupgående och mer helande. Träningen förbättrar inte bara den fysiska hälsan, utan sinnelag och känslor blir stabilare – man blir mer medvetet närvarande.

Ny energi på en dag
Vår, sommar och höst 2021
Lördagar från och med maj månad
Tid: kl. 9.30 – 16.30
Pris: 1.200 kronor (inkl. lunch)
Max 6 deltagare per grupp
Utforska din inre kraftkälla
Vår, sommar och höst 2021
En workshop som löper över 2 dagar
Tid: kl.9.30 – 16.30
Pris: 2.200 kronor (exkl. lunch)
Max 6 deltagare per grupp
Genom att bli mer medvetet närvarande så ökar vi vår kontroll över nuet och därigenom över våra liv. Att vara medvetet närvarande (mindfull) gör också våra tolkningar och reaktioner på omvärlden mer medvetna och på så vis kan vi få mer kontroll över hur vi agerar.
– ” Bra kroppskännedom leder till större självkännedom ” –
Energi är den vitala kraft som upprätthåller våra liv. Vi är alla energivarelser. Energi är hur du upplever dig själv och din situation. Man kan tala om fysisk, mental,emotionell och andlig energi. Energi är nyckeln till god hälsa, kraft och glädje. Att höja energinivån resulterar i självläkning och personlig utveckling. Höj din energinivå med hälsosam mat, rörelser, positiva tankar, fokusering och naturens egen energi. Sjukdom eller icke välbefinnande uppstår vid en blockering i flödet av energin. Den cellulära intelligensen i kropp och sinne har en subtil energi vilken kan beskrivas som medvetande och som spelar stor roll i sjukdom och välbefinnande( Jmf den cellulära intelligensen i organismen blåstång).   -”Förebyggande hälsovård är att vårda sin energi.” –